Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju:

  • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
  • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
  • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

1. Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 32/2019 z dne 17. 05. 2019 in spremembe v Ur. l. RS, št. 54/2019 z dne 06. 09. 2019.

2. Info točke za vavčer za udeležbe na mednarodni forum:

Naziv vavčerja Pomoč pri pripravi vloge – brezplačna pomoč podjetjem INFO točka Pomoč pri pripravi zahtevka Pregled vlog in zahtevkov
VAV-11 Vavčer za statusno preoblikovanje družb SPOT svetovanje SPOT svetovanje Več informacij SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

02/234 12 60
(pon. – pet., 9:00 – 11:00)

 

3. Najpogostejša vprašanja in odgovori:

4. Več informacij o vavčerju: