Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju – samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, – delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali – zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

NA VOLJO SAMO ZA ZAHODNO KOHEZIJSKO REGIJO!

1. Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 21/2021 z dne 12. 02. 2021 in spremembe v Ur. l. RS, št. 44/2021 z dne 26. 03. 2021:

2. Info točke za vavčer za statusno preoblikovanje družb:

Naziv vavčerja Pomoč pri pripravi vloge – brezplačna pomoč podjetjem INFO točka Pomoč pri pripravi zahtevka Pregled vlog in zahtevkov
VAV-11 Vavčer za statusno preoblikovanje družb SPOT svetovanje SPOT svetovanje Več informacij SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

02/234 12 60
(pon. – pet., 9:00 – 11:00)

 

3. Najpogostejša vprašanja in odgovori:

4. Več informacij o vavčerju: