Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzmenika v skladu z 72a. členom ZGD-1.

1. Postopek do vavčerja

Podjetnik se najprej prijavi na svetovalni intervju in ko prijavo na emailu potrdi, ga v roku petih dni kontaktira svetovalka, ki ga seznani s postopkom pridobitve finančnih sredstev za vavčer za prenos lastništva ter se pogovori o izzivih in pasteh s katerimi se lahko sreča pri prenosu lastništva.

Na podlagi tega intervjuja podjetnik pridobi Predhodno potrdilo agencije – Obrazec 1, ki je priloga k vlogi za vavčer za prenos lastništva. Ves čas izvajanja aktivnosti je svetovalka podjetniku na voljo za vprašanja povezana z vavčerjem.

Za vsak sklop aktivnosti (1. pripravo na prenos lastništva, 2. izvedbo prenosa lastništva in 3. usposabljanje naslednikov za prenos lastništva); so v razpisni dokumentaciji navedeni stroški aktivnosti, ki so upravičeni.

Za vsak sklop aktivnosti je potrebno v vlogi definirati tudi zunanjega izvajalca, ki ste ga izberete iz evidence zunanjih izvajalcev. Pozorni morate biti, da izvedbi aktivnosti in izdelavi dokumentov pomembnih za pripravo ali izvedbo na prenos lastništva v okviru vavčerja za prenos lastništva upoštevate minimalne zahteve za pripravo dokumentacije.

Pred oddajo zahtevka za vavčer mora svetovalka SPIRIT pregledati podjetnikovo dokumentacijo. Za pregled dokumentacije se prijavite na zahtevo za pregled dokumentacije pred oddajo zahtevka za vavčer za prenos lastništva.

Za vsa dodatna vprašanja pišite na prenos.lastnistva@spiritslovenia.si.

2. Dokumenti

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 145/2021 z dne 10.09.2021 in spremembe v Ur. l. RS, št. 122/2022 z dne 23.9.2022 in spremembe v
Ur. l. RS. št. 25/2023 z dne 24.2.2023 in spremembe v Ur. l. RS. št. 32/2023 z dne 17.3.2023 in spremembe v Ur. l. RS. št. 46/2023 z dne 21.4.2023 in spremembe v Ur. l. RS. št. 61/2023 z dne 2.6.2023 in spremembe v Ur.l.RS. št. 64/2023 z dne 16.6.2023 in spremembe v Ur. l. RS. št. 71/2023 z dne 30.6.2023 in spremembe v Ur. l. RS. št. 79/2023 z dne 21.07.2023:

3. Priprava vloge

https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/pogoji-za-uporabo-e-postopkov-in-prijava-v-portal-spot/digitalna-potrdila/

4. Info točke za vavčer za udeležbe na mednarodni forum

Naziv vavčerja Pomoč pri pripravi vloge – brezplačna pomoč podjetjem INFO točka Pomoč pri pripravi zahtevka Pregled vlog in zahtevkov
REVAV-13 Vavčer za prenos lastništva SPOT svetovanje SPOT svetovanje Več informacij SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

02/234 12 60
(pon. – pet., 9:00 – 11:00)

5. Najpogostejša vprašanja in odgovori

6. Več informacij o vavčerju

  • če imate vprašanja glede vavčerjev, jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani SPSa

  • če potrebujete brezplačno pomoč pri pripravi vloge, jo lahko dobite na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT TOČKE), ki so na voljo vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani:

https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/

ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi