Namen vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa ( v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

1. Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 7/2020 z dne 31 .01. 2020 in spremembe v Ur. l. RS, št. 21/2020 z dne 13. 03. 2020 in spremembe v Ur. l. RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020:

2. Info točke za vavčer za udeležbe na mednarodni forum:

Naziv vavčerja Pomoč pri pripravi vloge – brezplačna pomoč podjetjem INFO točka Pomoč pri pripravi zahtevka Pregled vlog in zahtevkov
VAV-14 Vavčer za prototipiranje SPOT svetovanje SPOT svetovanje Več informacij
SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

02/234 12 60
(pon. – pet., 9:00 – 11:00)

SIO – subjekti inovativnega okolja Več informacij

 

3. Najpogostejša vprašanja in odgovori:

4. Več informacij o vavčerju:

  • če imate vprašanja glede vavčerjev, jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani SPSa

  • če potrebujete brezplačno pomoč pri pripravi vloge, jo lahko dobite na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT TOČKE), ki so na voljo vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani:

https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/