Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca.
NA VOLJO SAMO ZA VZHODNO KOHEZIJSKO REGIJO!

1. Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 21/2021 z dne 12.02.2021 in spremembe v Ur. l. RS, št. 44/2021 z dne 26.03.2021:

2. Info točke za vavčer za zaščito intelektualne lastnine:

Naziv vavčerja Pomoč pri pripravi vloge – brezplačna pomoč podjetjem INFO točka Pomoč pri pripravi zahtevka Pregled vlog in zahtevkov
VAV-2 Vavčer za zaščito intelektualne lastnine SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad
(prijava na javni poziv za pridobitev vavčerja)
02/234 12 60
(pon. – pet., 9:00 – 11:00)
SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

02/234 12 60
(pon. – pet., 9:00 – 11:00)

SPOT svetovanje
(prijava na javni poziv SPS)

Urad intelektualno lastnino
(registracija znamk in/ali modelov oz. pridobitev patentov)

Zastopniki
(prijava na poziv SPS,

svetovanje na področju intelektualne lastnine,

zastopanje in priprava dokumentacije v

postopkih registracije znamk in/ali modelov oz. pridobitve patentov)

Več informacij

Več informacij

SLO raven:
Več informacij

Mednarodna raven:
Več informacij


Register zastopnikov pri Evropskem patentnem uradu:
Več informacij


3. Najpogostejša vprašanja in odgovori:

4. Več informacij o vavčerju:

  • če imate vprašanja glede vavčerjev, jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani SPSa
  • če potrebujete brezplačno pomoč pri pripravi vloge, jo lahko dobite na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT TOČKE), ki so na voljo vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani:

https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/