Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih.

1. Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 11/2019 z dne 22. 02. 2019 in spremembe v Ur. l. RS, št. 16/2019 z dne 15. 03. 2019 in spremembe v Ur. l. RS, št 25/2019 z dne 19. 04. 2019 in spremembe v Ur. l. RS, št. 38/2019 z dne 14. 06. 2019 in spremembe v Ur. l. RS, št. 54/2019 z dne 06. 09. 2019:

2. Info točke za vavčer za tržne raziskave:

Naziv vavčerja Pomoč pri pripravi vloge – brezplačna pomoč podjetjem INFO točka Pomoč pri pripravi zahtevka Pregled vlog in zahtevkov
VAV-3 Vavčer za tržne raziskave tujih trgov SPOT svetovanje SPOT svetovanje Več informacij SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

02/234 12 60

(pon. – pet.,
9:00 – 11:00)

 

3. Poziv za vpis v katalog – svetovalci za tržne raziskave na tujih trgih:

word verzija za izpolnjevanje podatkov

poziv se pošlje na: vavcer@podjetniskisklad.si

4. Katalog – svetovalci za tržne raziskave na tujih trgih:

5. Najpogostejša vprašanja in odgovori:

https://www.podjetniskisklad.si/wp-content/uploads/2024/03/VAV-3-najpogostejsa-vprasanja-TRZNE-RAZISKAVE.pdf

6. Več informacij o vavčerju: