Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih.

1. Dokumenti

2. Priprava vloge

3. Info točke za vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Naziv vavčerja Pomoč pri pripravi vloge – brezplačna pomoč podjetjem INFO točka Pomoč pri pripravi zahtevka Pregled vlog in zahtevkov
REVAV-3 Vavčer za tržne raziskave tujih trgov SPOT svetovanje SPOT svetovanje Več informacij SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

02/234 12 60
(pon. – pet., 9:00 – 11:00)

4. Poziv za vpis v katalog – svetovalci za tržne raziskave na tujih trgih

5. Katalog – svetovalci za tržne raziskave na tujih trgih

6. Najpogostejša vprašanja in odgovori

7. Več informacij o vavčerju

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si

ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi