Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini.

1. Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 21/2021 z dne 12. 02. 2021 in spremembe v Ur.l.RS, št. 94/2021 z dne 11. 06. 2021:

2. Info točke za vavčer za udeležbe na mednarodni forum:

Naziv vavčerja Pomoč pri pripravi vloge – brezplačna pomoč podjetjem INFO točka Pomoč pri pripravi zahtevka Pregled vlog in zahtevkov
VAV-4 Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih SPOT svetovanje SPOT svetovanje Več informacij SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

02/234 12 60
(pon. – pet., 9:00 – 11:00)

SPIRIT Slovenija Več informacij

 

3. Najpogostejša vprašanja in odgovori:

4. Več informacij o vavčerju: