Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.

1. Dokumenti

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 125/2022 z dne 30.9.2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 137/2022 z dne 28.10..2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 142/2022 z dne 11.11.2022:

2. Priprava vloge

3. Info točke za vavčer za certifikate kakovosti

Naziv vavčerja Pomoč pri pripravi vloge – brezplačna pomoč podjetjem INFO točka Pomoč pri pripravi zahtevka Pregled vlog in zahtevkov
VAV16 Vavčer za pridobitev certifikatov SPOT svetovanje SPOT svetovanje Več informacij
SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

02/234 12 60
(pon. – pet., 9:00 – 11:00)

Slovenska akreditacija Več informacij

4. Najpogostejša vprašanja in odgovori

5. Več informacij o vavčerju

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19,
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si

ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi