Podjetja, ki sodelujejo na skupinskih sejemskih nastopih v tujini pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija, obveščamo, da Slovenski podjetniški sklad zaradi širjenja covid-19 in s tem povezanega velikega tveganja odpovedi sejmov v tujini, v letošnjem letu ni razpisal Vavčerja za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini. Zanj predvidena sredstva so se razdelila med preostalih 13 odprtih vavčerskih pozivov.

Če se bo situacija v svetu zaradi covid-19  nekoliko umirila, bo Slovenski podjetniški sklad ponovno odprl Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.

Za podjetja, ki se želijo aktivno udeležiti mednarodnega strokovnega foruma Slovenski podjetniški sklad ponuja sredstva v okviru Vavčerja za udeležbe na mednarodnem forumu VAV-4, sredstva pa so na voljo tudi za podjetja, ki sodelujejo v gospodarskih delegacijah v tujino, in sicer v okviru Vavčerja za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino VAV-5. Podrobnosti upravičenih stroškov posameznega vavčerskega poziva so natančno opredeljene v Pozivni dokumentaciji v točki II.7.1. Upravičeni in neupravičeni stroški ter dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov javnega poziva.


Na oba produkta (VAV 4 in VAV 5) se lahko prijavijo tudi podjetja, ki bi želela koristiti povrnitev stroškov povezanihz aktivno udeležbo ali sodelovanjem v gospodarski delegaciji v okviru svetovne razstave EXPO Dubaj.

Zaradi omejenih sredstev, ki so podjetjem v letu 2021 na voljo preko finančnih spodbud malih vrednosti – Vavčerjev, bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v prihodnjih mesecih skušalo zagotoviti dodatna sredstva za vavčerje.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice