Koga iščemo?

Za izvedbo neposredne potrditve operacije »Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah razvoja« Slovenski podjetniški sklad išče posameznika ali posameznico z dokazljivimi izkušnjami s/z:

 • projektnim vodenjem,
 • evropskimi kohezijskimi sredstvi,
 • postopki javnega naročanja,
 • osnovami financ.

Glavne odgovornosti:

Vsebinska podpora je namenjena podjetjem, ki so prejemniki finančne podpore Slovenskega podjetniškega sklada preko razpisov Zagonske spodbude (P2) in semenskega kapitala (SK) in je združena v #StartupPlusProgram, ki vključuje specializirane programe usposabljanja. Glavne naloge in odgovornosti izbranega posameznika oz. posameznice:

 • Pripravljanje in izvajanje predlogov javnih razpisov in javnih naročil ter pogodb za spodbude s področja vsebinske podpore Sklada,
 • Proučevanje in ocenjevanje predloženih projektov za pridobitev oz. izvedbo vsebinske podpore,
 • Pripravljanje predlogov vsebinskih oblik podpore sklada in njihovo povezovanje s finančnimi spodbudami sklada,
 • Izvajanju nadzora porabe sredstev s področja vsebinske podpore,
 • Sodelovanje s predstavniki start-up ekosistema in ostalim podpornim okoljem z vidika izvajanja vsebinske podore,
 • Sodelovanje pri vzpostavitvi, ažuriranju in nadgradnji različnih mentorskih list za izvajanje vsebinske podpore,
 • Organizacija dogodkov (investicijskih, podjetniških…) v okviru vsebinske podpore,
 • Sodelovanje pri pripravi in ažuriranju navodil za odobravanje posebnih razvojnih spodbud sklada s poudarkom na vsebinski podpori,
 • Sodelovanje pri pripravi in izvedbi projekta vavčerskega sistema spodbud za MSP,
 • Podpora pri izvajanju javnih razpisov s področja semenskega in tveganega kapitala,
 • Dajanje informacij podjetjem v zvezi z javnimi razpisi, javnimi pozivi in javnimi naročili.

Kaj pričakujemo?

 • Izobrazbo – visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja), smer Pravo, poleg prava lahko tudi ekonomija ali poslovne vede ali družbene vede,
 • Vsaj štiri (4) leta delovnih izkušenj,
 • Tekoče znanje angleškega jezika (razumevanje, govorjenje, pisanje),
 • Računalniška znanja (dobro poznavanje MS Office orodij – Word, Excel, Powepoint, Outlook),
 • Proaktivnost, natančnost in visoka mera samostojnosti,
 • Interes za občasno javno nastopanje in predstavljanje Sklada.

Kaj ponujamo?

 • Zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo šest (6) mesecev,
 • Delovno mesto v Mariboru,
 • Dinamično delovno okolje,
 • Možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Več informacij o programu StartupPlus+https://startup-plus.podjetniskisklad.si/

Več informacij in oddaja vaše cenjene vloge:
Gospa MATEJA KRAJNC, e-naslov: mateja.krajnc@podjetniskisklad.si

Rok za oddajo vloge: 14.1.2022

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice