Sklad sledi svoji viziji in ostaja specializirana finančna institucija z učinkovitimi spodbudami za MSP po vzoru najboljših svetovnih praks.

Sklad, skladno z zastavljeno vizijo zagotavlja učinkovite finančne spodbude za MSP od faze zagona do zrelosti, ter tako zapolnjuje vrzeli na področju dostopa MSP do ugodnejših finančnih sredstev, ki omogočajo dvig konkurenčnosti gospodarstva in dvigovanje dodane vrednosti na zaposlenega.