Vlada RS je dne, 13.12.2016, na redni seji sprejela Poslovni in finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2017, ki ga je obravnaval Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo na 7. redni seji dne 18. 10. 2016.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo tako v letu 2017 ponudil mikro, malim in srednje velikim podjetjem kar okoli 120 mio EUR ugodnih finančnih spodbud za krepitev podjetniških aktivnosti.

Finančne spodbude bodo podjetjem na voljo v obliki:
          GARANCIJ za zavarovanje bančnih kreditov z znižanimi stroški (nižjo obrestno mero oz. ostalimi ugodnejšimi pogoji). Te finančne spodbude bodo še vedno daleč v ospredju in bodo predstavljale kar cca 80 % vseh ponujenih finančnih sredstev s strani Sklada.
          cca 20 % sredstev bo SPS ponudil v obliki ostalih finančnih spodbud:
o    zagonske spodbude za inovativna podjetja, za problemska območja ter za lesarstvo
o    semenski kapital
o    mikrokrediti, ki bodo prvič namenjeni tudi mikro in malim podjetjem na problemskih območjih.

Tako bo Slovenski podjetniški sklad s ponujenimi ugodnimi finančnimi sredstvi omogočil podporo cca 1.200 podjetjem.

Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada bodo tako pozitivno vplivali na povečanje konkurenčnosti slovenskih podjetij oz. slovenskega gospodarstva. Usmerjeni so predvsem v izboljšan dostop do virov financiranja in pomagajo podjetjem v vseh fazah njihovega razvoja, kot so sredstva za zagon in začetno delovanje MSP, lasten razvoj in inovativnost in s tem prenos tehnoloških rešitev iz institucij znanja v MSP ter sredstva za spodbujanje rasti in razvoja MSP s ciljem hitre globalne rasti in spodbujanja razvojnih investicij tako doma kot tudi na tujih trgih.

Celotno sporočilo je dostopno tukaj.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice