Da bomo vedeli, kdo je kdo, koliko je podjetij in kako dobra so, smo z idejo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo vzpostavili Register podjetij z visoko dodano vrednostjo, ki ga vodi Slovenski podjetniški sklad in vabi k vpisu. Številke namreč niso le statistika …


Register podjetij z visoko dodano vrednostjo, katerega vzpostavitev je opredeljena v zakonu o spodbujanju investicij, ne ponuja le pregleda podjetij na enem mestu, ampak tudi:

  • daje podjetjem referenco in potrditev, da so visoko uspešno podjetje, kar jim lahko koristi pri izkazovanju statusa na različnih ponudbah in razpisih,
  • krepi vlogo Slovenije kot dežele uspešnih podjetij,
  • je osnova za dodelitev ugodnosti podjetjem z visoko dodano vrednostjo, pri čemer je največja trenutna neposredna korist povezana z lažjim zaposlovanjem tujcev, saj jim skrajša in olajša postopek.
 

PRIJAVA V REGISTER

Register je namenjen:

  • gospodarskih družbam,
  • ki so stare vsaj 3 leta,
  • imajo dodano vrednost na zaposlenega vsaj 50 % nad slovenskim povprečjem ali vsaj 25 % nad slovenskim povprečjem, v kolikor je hkrati letna rast števila zaposlenih vsaj 10 %
  • imajo zaposlenih več kot 20 oseb
  • imajo letni prihodek najmanj 1.000.000 EUR
  • niso v postopku likvidacije ali stečaja
  • imajo za obdobje zadnjih šestih mesecev predlagane vse obračune davčnih odtegljajev in nimajo neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

Vlogo za vpis v register lahko oddajo podjetja, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje.

Podjetja izpolnjeno vlogo skupaj s prilogami oddajo po pošti na naslov:

Slovenski podjetniški sklad
Ulica kneza Koclja 22
2000 Maribor

 

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice