• od 300 EUR do 9.999,99 EUR nepovratnih sredstev
  • Vavčerji so spodbude manjših vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočajo bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.
  • Vavčerje lahko podjetja pridobijo skozi vso leto (oz. do porabe sredstev) ter na zelo enostaven način (brez prekomernih postopkov odobritve) in obravnava le – teh je zelo hitra.
Vavčer za certifikate kakovosti
Vavčer za patente, modele, znamke
Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah
Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Vavčer za digitalni marketing
Vavčer za pripravo digitalne strategije
Vavčer za kibernetsko varnost
Vavčer za statusno preoblikovanje družb
Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja
Vavčer za prenos lastništva
Vavčer za prototipiranje
Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si

VSI POZIVI
ODDAJTE VLOGO