Namen vavčerja je:

 • podpreti mala in srednje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM
  • svetovalne storitve
  • usposabljanje ključnih kadrov
  • sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost

Najnižja spodbuda: 300,00 EUR

Najvišja spodbuda: 9.999,99 EUR

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoč

Upravičeni stroški:

 • stroški svetovalne podpore pri izvedbi samoocene pri izvedbi samoocene po modelu EFQM oz. stroški priprave managerskega dokumenta oz. stroški ocene po modelu EFQM s strani zunanjih svetovalcev
  Rezultat izvedenega svetovanja je:
  • izvedena samoocena po modelu EFQM hitrega pregleda ali
  • izvedena samoocena po modelu EFQM matrike poslovne odličnost ali
  • pripravljen managerski dokument ali
  • pripravljen managerski dokument in izvedena ocena po modelu EFQM s strani enega ali dveh zunanjih svetovalcev in enega notranjega ocenjevalca.
 • stroški udeležbe na EFQM certificiranem usposabljanju za zaposlene v podjetju, ki bo hkrati oz. je že uveljavljalo stroške pod točko 10.1 ali 10.3 tega javnega poziva:

  • pridobljeno EFQM licenčno potrdilo za zaposlene/-ga, vključene/-ga v usposabljanje in/ali
 • strošek pristojbine za EFQM nagrado za odličnost (ang. EFQM Global Excellence Award)
  Rezultat plačane pristojbine je sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost

Posebni pogoji:

 • prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 5 zaposlenih
 • prijavitelj lahko po tem javnem pozivu prejme en vavčer letno

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si