Namen vavčerja je:

 • spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev
 • spodbuditi podjetja k vzdrževanju/obnovitvi certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev
 • s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje

Najnižja spodbuda: 1.000,00 EUR

Najvišja spodbuda: 9.999,99 EUR

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoči

Upravičeni stroški:

 • stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca), ki bo podjetju pomagal pri pripravi na certificiranje
 • stroški nakupa standarda
 • stroški pridobivanja certifikata oz. vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov, storitev ter validacije okoljske izjave
 • ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov:
  ISO, IATF, IEC in ITU, EN in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

Pridobitev certifikata:

Certificiranje (pridobitev, vzdrževanje certifikata) je postopek, ki ga izvede certifikacijski organ, ki je akreditiran oziroma priznan.

Akreditiranost certifikacijskih organizacij se izvaja na dva načina:

 1. Certifikacijski organ mora biti akreditiran ali priglašen s strani katerekoli od nacionalnih akreditacijskih organizacij, ki so podpisnice multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji: https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/.
  Navedeno velja za: ISO, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, PEFC, IFS, BRC.

 2. Certifikacijski organ mora biti priznan s strani nosilca standarda oziroma lastnika sheme.
  Navedeno velja za:

Posebni pogoji:

 • Izvajalec se izbere pod tržnimi pogoji.
 • Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva večkrat letno.
 • Za vsak certifikat podjetje odda eno vlogo.
 • Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji.
 • Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si