Namen vavčerja je:

  • spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev
  • spodbuditi podjetja k vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev
  • s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje

Najnižja spodbuda: 1.000,00 EUR

Najvišja spodbuda: 9.999,99 EUR

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoči

Upravičeni stroški: od 1.1.2021 do 30.09.2023

  • stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca), ki bo podjetju pomagal pri pripravi na certificiranje
  • stroški nakupa standarda
  • stroški pridobivanja certifikata oz. vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov, storitev ter validacije okoljske izjave
  • ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov: ISO, IATF, IEC in ITU, EN in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

Izvajalec se izbere pod tržnimi pogoji.

Certificiranje (pridobitev, vzdrževanje certifikata) je postopek, ki ga izvede certifikacijski organ, ki je akreditiran oziroma priznan. Akreditiranost certifikacijskih organizacij se izvaja na dva načina:

To velja za: ISO, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, PEFC, IFS, BRC),

Posebni pogoji:

  • Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva večkrat letno.
  • Za vsak certifikat podjetje odda eno vlogo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si