Namen vavčerja je:

 • spodbuditi MSP k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov MSP s 60 % sofinanciranjem upravičenih stroškov, ki vključujejo izdelavo:
  • nove spletne strani + testiranje = 500 – 1.500 EUR
  • nove mobilne aplikacije + testiranje = 500 – 2.000 EUR
  • lastne spletne trgovine = 500 – 2.500 EUR
  • lastne rezervacijske platforme = 500 – 2.500 EUR
 • samo 1-krat za vsako aktivnost v celotnem obdobju do leta 2023; skupaj največ 7.500 EUR

Najnižja spodbuda: 500,00 EUR za posamezno aktivnost

Najvišja spodbuda:

 • 2.500 EUR za posamezno aktivnost
 • oz. do največ 7.500 EUR na prijavitelja

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoči

Posebni pogoji:

 • v vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga,
  ki bo za prijavitelja izdelal novo spletno stran ali mobilno aplikacijo ali spletno trgovino ali rezervacijsko platformo
 • katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče v Sloveniji (DIH Slovenija) http://dihslovenia.si/katalogi/
 • izdelki/storitve po tem javnem pozivu ne smejo biti izdelani pred oddajo vloge na ta javni poziv

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si