Namen vavčerja je:

 • spodbuditi MSP k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije
 • sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja (skupinsko, individualno) za dvig digitalnih kompetenc (stroški zunanjega izvajalca)

Najnižja spodbuda: 600,00 EUR

Najvišja spodbuda: 9.999,99 EUR

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoči

Upravičeni stroški:

 • stroški usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc za ključna področja digitalizacije
  (stroški usposabljanja zunanjega izvajalca)

Posebni pogoji:

 • v vlogi je potrebno navesti izbrano usposabljanje (in zunanjega izvajalca izbranega usposabljanja) iz kataloga usposabljanj,
  ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča v Sloveniji (DIH Slovenija) – http://dihslovenia.si/katalogi/
 • izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) je lahko tisti, ki še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev
  (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj odda vlogo
 • pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni
 • prijavitelj mora v usposabljanje vključiti najmanj 20 % zaposlenih v podjetju
  (kjer je zgolj npr. 5 zaposlenih v podjetju vsaj 1 udeleženec usposabljanja)
 • pri tem je potrebno upoštevati, da je mogoče za enega udeleženca uveljaviti največ 600,00 EUR subvencije
 • usposabljanje ne sme biti izvedeno pred objavo javnega poziva (08.10.2021)
 • prijavitelj lahko pridobi sredstva samo enkrat v obdobju od leta 2021 do leta 2023, pod pogojem, da od leta 2019
  še ni pridobil pridobil sofinanciranega vavčerja za dvig digitalnih kompetenc

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si