Namen vavčerja je:

 • spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti s sofinanciranjem naslednjih upravčenih stroškov:
  • izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak = 1.000 – 5.000 EUR
  • stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah = 1.000 – 9.999,99 EUR

Najnižja spodbuda: 1.000,00 EUR

Najvišja spodbuda: 9.999,99 EUR za obe aktivnosti skupaj

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoči

Posebni pogoji:

 • samo 1 – krat v obdobju 2021-2023 za vsako posamezno aktivnost (letno največ ena aktivnost po tem javnem pozivu)
 • vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje kibernetske varnosti,
  ki bo za prijavitelja izvedel sistemski varnostni pregled in/ali vdorni test
 • katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče v Sloveniji (DIH Slovenija) http://dihslovenia.si/katalogi/
 • obvezno predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenija
 • prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si