Namen vavčerja je:

 • spodbuditi MSP k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije (preobrazbe) podjetij

Najnižja spodbuda: 1.000 EUR

Najvišja spodbuda: 9.999,99 EUR

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoči

Upravičeni stroški:

Sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca) zajemajo naslednje aktivnosti:

 • oceno stanja na področju digitalizacije
 • pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
 • pripravo strategije za podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja
  – izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost in industrija 4.0

Posebni pogoji:

 • prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v obdobju od leta 2021 do leta 2023
 • prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenija, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 3).
 • stroški priprave digitalne strategije so upravičeni v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija
  (obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje).
 • prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si