LETONAZIV JAVNEGA POZIVASTATUS
2021REVAV-14 | Vavčer za prototipiranjezaprto
2021VAV 14 | Vavčer za prototipiranjezaprto

Namen vavčerja je:

 • zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje

Najnižja spodbuda: 500,00 EUR

Najvišja spodbuda: 5.000,00 EUR

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoči

Upravičeni stroški:

Sofinanciranje upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa:

 • dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje
 • za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev

Posebni pogoji:

 • podjetja, ki želijo pridobiti sredstva v okviru vavčerja, morajo kontaktirati enega od svetovalcev SIO
  subjektov inovativnega okolja in mu predstaviti projekt
 • postopek izvedbe intervjuja in ugotavljanje smiselnosti izdelave prototipa so urejena s posebnimi Navodili
  (https://www.podjetniski-portal.si/programi/sio-subjekti-inovativnega-okolja-sio/intervju-pred-izdajo-vavcerja-za-prototipiranje)
 • na podlagi intervjuja SIO ugotavlja, ali je podjetje v fazi razvoja, kjer je izdelava prototipa smiselna in potrebna in
  o tem izda Predhodno potrdilo SIO o smiselnosti izdelave prototipa – (Obrazec št.1) – potrdilo je obvezna priloga vloge
 • pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni
 • izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji
  izvajalec drugim prijaviteljem
 • izbrani zunanji izvajalec je lahko tudi SIO, če ta razpolaga s kapacitetami za izdelavo prototipa

  • v tem primeru mora kot izvajalec uvodnega intervjuja nastopati drug SIO
 • prototip ne sme biti izdelan pred oddajo vloge na SPS
 • prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju do leta 2023

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si