Namen vavčerja je:

 • spodbujanje udeležbe podjetij na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini,

  ki jih organizira SPIRIT Slovenija, da:

  • predstavijo svoje izdelke in storitve
  • pridobijo nove poslovne kontakte in povečajo možnosti za sklepanje poslov
  • spoznajo svojo konkurenco ter trende v panogi
  • izboljšajo svojo konkurenčno prednost ter možnosti za povečanje dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje

Najnižja spodbuda: 500 EUR

Najvišja spodbuda: 3.000 EUR

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoči

Upravičeni stroški:
V okviru vavčerja se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe na organiziranih skupinskih predstavitvah.
Stroški se navezujejo na stroške zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora,
ki je namenjen podjetju:

 • oblikovanje sejemske stojnice (projekt oblikovanja in priprava renderjev)
 • postavitev konstrukcije sejemske stojnice (sejemska konstrukcija, grafična podoba in oprema, avdio video oprema, montaža in demontaža sejemske konstrukcije)
 • prevoz eksponatov oziroma logistika

Posebni pogoji:

 • k vlogi mora prijavitelj predložiti pisno potrdilo SPIRIT Slovenija, da je vključen med razstavljavce
  na podlagi prijave na javno povabilo SPIRIT Slovenija
 • pogodba mora biti podpisana vsaj en dan pred začetkom sejma

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si