Namen vavčerja je:

 • aktivna udeležba na mednarodnih forumih v tujini
 • povečanje širše prepoznavnosti MSP, njegovih dosežkov, izdelkov oz. storitev s ciljem pridobitve
  novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih
 • povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje
 • kot mednarodni forum po tem JP se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s
  področja dejavnosti prijavitelja ter svetovna razstava EXPO 2020 Dubaj
 • kot mednarodni forum po tem JP se ne štejejo mednarodni sejmi v tujini in
  dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini

Najnižja spodbuda:

 • 300,00 EUR ( za forume izvedene v fizični obliki)
 • največ 300,00 EUR (za forume izvedene v digitalni obliki)

Najvišja spodbuda: 3.000,00 EUR

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoči

Upravičeni stroški:

 • stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum – to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj,
  javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz.
  ceniku organizatorja mednarodnega foruma.
 • stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma

  (stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza).

 • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom;
  uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve (2) nočitvi –
  prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka.
 • za EXPO Dubaj se kot upravičen strošek uveljavlja strošek podjetniškega ali

  poslovnega paketa SPIRIT Slovenija kot organizatorja slovenske predstavitve na EXPO 2020 Dubaj

 • podjetje lahko za EXPO Dubaj za udeležbo koristi največ en Vavčer za mednarodne forume
  (povrnitev stroškov paketa SPIRIT) in en Vavčer za udeležbe na gospodarskih delegacijah
  (povrnitev stroškov letalskih kart in nočitev).

Ostali pogoji:

 • pogoj za uveljavitev stroškov je aktivna udeležba na mednarodnem forumu
 • kot aktivna udeležba na mednarodnem forumu v tujini se šteje, če upravičenec v okviru
  mednarodnega foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke/storitve,
  in sicer na stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi
  in ali v obliki sodelovanja na B2B srečanju
 • stroški se lahko uveljavljajo za največ dva udeleženca s strani MSP (v posameznem mednarodnem forumu),
  in sicer za lastnika in/ali zakonitega zastopnika in/ali zaposlenega v v MSP
 • prijavitelj lahko sredstva po JP pridobi večkrat letno (razen za EXPO 2020 Dubaj
  samo enkrat v celotnem obdobju trajanja EXPO 2020 Dubaj)
 • prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si