Namen vavčerja je:

 • spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – B2B)
 • povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in iskanje novih poslovnih priložnosti
 • povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih
 • povečanje konkurenčnosti podjetja

Najnižja spodbuda: 300,00 EUR

Najvišja spodbuda: 3.000,00 EUR

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoči

Upravičeni stroški:

 • stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini.
  Za EXPO Dubai se kot strošek kotizacije upošteva tudi strošek vstopnice za EXPO 2020 Dubaj)
 • stroški prevoza so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza
 • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka (pri čemer se lahko za EXPO 2020 Dubaj uveljavlja največ 5 nočitev z zajtrkom)
 • Stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene v prvi alineji tega odstavka (stroški udeležbe prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino)

Posebni pogoji:

 • k vlogi mora prijavitelj predložiti dokazilo, da je član delegacije v tujino
 • stroški se krijejo za udeležbo DVEH udeležencev iz MSP (zakoniti zastopnik, lastnik podjetja ali zaposleni)
 • prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno
  – (razen za EXPO 2020 Dubaj samo enkrat v celotnem obdobju trajanja EXPO 2020 Dubaj)
 • podjetje lahko za udeležbo na EXPO 2020 Dubaj koristi največ en Vavčer za mednarodne forume
  (povrnitev stroškov paketa SPIRIT) in en Vavčer za udeležbe na gospodarskih delegacijah (povrnitev stroškov letalskih kart in nočitev)
 • prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si