Namen vavčerja je:

 • spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k varstvu intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja
 • vavčer je na voljo za sofinanciranje upravičenih stroškov:
  1. priprave patentne prijave, prijave modela znamke
  2. prijave in/ali registracije in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino
  3. prevoda prijave
 • MSP lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in postopkov, povezanih z
  zaščito vseh vrst intelektualne lastnine
 • zunanji strokovnjaki so lahko: patentni zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov
  (vodi urad RS za intelektualno lastnino), tuji patentni zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi, prevajalci prijave.

Najnižja spodbuda: 500,00 EUR

Najvišja spodbuda:

 • 5.000,00 EUR brez vključenega popolnega preizskusa
 • 9.999,99 EUR z vključenim popolnim preizskusom

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoči

Upravičeni stroški:

 • stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje v tujino patenta, modela, znamke,
  kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine
 • stroški prijave in/ali registracije in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih
  ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje,
  popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv)
 • stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si