Namen vavčerja je:

 • pomagati in spodbuditi podjetja k zaščiti intelektualne lastnine in s tem pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca
 • dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti
 • vavčer je na voljo za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite znamk, modelov
 • MSP lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in postopkov, povezanih z
  zaščito vseh vrst intelektualne lastnine
 • zunanji strokovnjaki so lahko: patentni zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov
  (vodi urad RS za intelektualno lastnino), tuji patentni zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi, prevajalci prijave.

Najnižja spodbuda: 500,00 EUR

Najvišja spodbuda:

 • 5.000,00 EUR brez vključenega popolnega preizskusa
 • 9.999,99 EUR z vključenim popolnim preizskusom

Višina financiranja: 60 % intenzivnost pomoči

Upravičeni stroški od 1.1.2021 do 30.09.2023:

 • stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje v tujino patenta, modela, znamke,
  kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine
 • stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih
  ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje,
  popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv)
 • stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si