Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je dne 18.06.2021 objavil javni razpis (P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo podjetij) v skupni vrednosti 30 mio EURki je v celoti financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in virov ReactEUV okviru omenjenega razpisa bodo podjetja lahko pridobila do 100.000 EUR nepovratnih sredstev za izvedbo digitalne transformacije, dviga kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečala dodano vrednost na zaposlenega.

Na rok za oddajo vlog, ki je bil 01.09.2021, je Sklad prejel 672 vlog.

KDAJ PRIČAKOVATI ODGOVORE GLEDE VLOG

Skladno s postopki izvajanja javnega razpisa, bo Sklad vse prejete vloge pregledal. V običajnih okoliščinah bi podjetja prejela odgovor v roku 60 dni od oddaje vloge, ker pa je Sklad prejel več kot 250 vlog pa se čas obravnave vlog sorazmerno podaljša.

Podjetja lahko odločitev glede odobritve subvencije za digitalno transformacijo pričakujejo okrog 20. decembra 2021!

Slovenski podjetniški sklad

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice