Mikro in mala podjetja bodo lahko mikrokredite do višine max. 25.000 EUR tudi letos prejela HITRO, ENOSTAVNO, POD ZELO UGODNIMI POGOJI in BREZ STROŠKOV ODOBRITVE. Slovenski podjetniški sklad načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev podprl okoli 400 projektov, ki potrebujejo finančne vire za manjšo investicijo in/ali obratna sredstva.

 

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 8/2020 objavil javni razpis P7 2020 – Mikrokrediti, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE.  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim ter start up podjetjem.

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro in malim podjetjem omogoča poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja)
  • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %)
  • ročnosti kredita do 60 mesecev
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
  • stroški kredita se NE zaračunavajo

SPS podjetjem želi neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast mikro, malih in start up podjetij.

Na razpis P7 2020 – Mikrokrediti se lahko prijavijo:

  • mikro in mala podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas
  • zagonsko podjetje oz. start up, ki je pravna oseba, ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek serijske proizvodnje, posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let, ima najmanj enega zaposlenega ter ima potencial rasti.

Vloge lahko podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS na dva prijavna roka, in sicer: 17.02 in 27.02.2020 za upravičene stroške, ki so natančno definirani v javnem razpisu.

Postopek odobritve mikrokredita:

Hitro in enostavno do mikrokredita samo v 6 korakih.

CMYK SPS mikrokrediti P7 kaa  

Prelistajte letak P7 2020:

 

Razpis P7 2020 – Mikrokrediti, najdete na spletni strani SPSa: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=101 in v Ur. l. RS št. 8/2020.

 
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice