Z dogodkom Forum 100% start:up, ki je v četrtek, 24.3.2016,  potekal v Tehnološkem parku Ljubljana so se začele letošnje aktivnosti za podporo inovativnih zagonskih podjetij in najave novega kroga financiranja Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) za start-up podjetja. Za njih smo oblikovali produkte P2 (zagonska subvencija do 54.000 €), SK75 (konvertibilno posojilo v višini 75.000 €) in SK200 (javna lastniška investicija v višini 200.000 €). Na novinarski konferenci, ki je potekala pred začetkom Foruma 100% start:up, so bile predstavljene letošnje novosti pri financiranju z omenjenimi produkti, za katere je letos namenjenih nekaj manj kot 5 mio EUR. Predstavljene so bile tudi novosti tekmovanja Start:up Slovenija 2016 in razkriti ključni dosežki s semenskim kapitalom SPS podprtih podjetij, tako pri trženju produktov kakor tudi pri pridobivanju novih investicijskih rund v Sloveniji in tujini.

Celovita podpora podjetništvu

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poudarjajo, da so start-up podjetja ključnega pomena za rast gospodarstva in zagotavljanje novih delovnih mest. ”Ker v svoji zagonski fazi potrebujejo različne oblike pomoči, od finančnih spodbud do različnih vrst svetovanj, jim bomo tudi letos zagotovili sredstva v obliki neposrednih finančnih spodbud prek Slovenskega podjetniškega sklada ter podpore v obliki mentoriranja. Sredstva bomo prek Agencije SPIRIT Slovenija namenili tudi za zagotavljanje spodbudnega podpornega in inovativnega okolja v obliki brezplačnih storitev mreže VEM, pa tudi prek subjektov inovativnega okolja, v katerih lahko inovativni podjetniki realizirajo svoje poslovne ideje,” je podporo za start-upe v letu 2016 napovedala dr. Sabina Koleša, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo na MGRT.

Spodbude, ki pokrivajo vse razvojne faze

»Veseli smo, da SPS letos že 10 leto zapored ponuja ugodna finančna sredstva za mlada inovativna start up podjetja. Teh spodbud je vsako leto več in v različnih oblikah. Da gredo v prave roke in prave podjetniške time, pa dokazujejo zelo dobri doseženi rezultati. Po vzoru preteklih let tudi letos nadaljujemo s podporo mladih inovativnih start-upov v vseh fazah razvoja – od zagona in razvoja minimalno sprejemljivega produkta (MVP) do preverjanja tržnega potenciala, vstopa in širitve na trg ter globalne rasti,” je uvodoma poudarila mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada.

Za produkte P2, SK75 in SK200 na voljo nekaj manj kot 5 mio EUR
Sklado z razvojnimi fazami start-upov so krojeni tudi letošnji razpisi SPS, na katera se mlada inovativna podjetja lahko prijavijo v letu 2016. Gre za produkte P2, SK75 in SK200, za katere je letos na voljo nekaj manj kot 5 mio EUR, njihovo vsebino, višino sredstev in cilje pa podrobneje predstavljamo v PRILOGI 1.

Do 329.000 EUR kapitala v prvih štirih letih poslovanja

Posamezno mlado inovativno podjetje je lahko v prvih dveh fazah razvoja podprto kar s tremi produkti SPS-a, če logično prehaja med produkti P2, SK75 in SK200. Po tem sistemu lahko v obdobju štirih let pridobi kar 329.000 EUR ugodnih finančnih spodbud SPS. Ta sredstva in spremljajoči programi mladim inovativnim podjetjem, ki so v začetnih fazah razvoja soočena z visoko stopnjo ranljivosti in z visoko stopnjo zahtevnosti izvedbe poslovnih procesov, omogočajo hitrejši tržni preboj in večjo verjetnost preživetja.

‘SPS dvojček’ je tudi letos skupni imenovalec

Tudi letos bodo produkti P2, SK75 in SK200 tesno povezani z Iniciativo Start:up Slovenija, ki v sodelovanju z deležniki podjetniškega ekosistema že tradicionalno organizira pred-selekcijske postopke, pri čemer je pred-selekcijski postopek za P2 že od leta 2011 povezan s tekmovanjem Start:up Slovenija. Pri vseh treh produktih bodo podjetja, poleg pridobljenih finančnih sredstev deležna tudi intenzivnega svetovanja, administrativne podpore, intenzivnih izobraževalnih delavnic in aktivnega povezovanja z zasebnimi investitorji. Prav tako pa se bodo lahko podjetja udeležila enega izmed mentorskih programov oz. si izbrala individualnega start-up mentorja.


Zagonske spodbude za problemska območja

V letu 2016 SPS s produtkom P2R nadaljuje tudi z zagonskimi spodbudami na problemskih območjih. Te so namenjene start-upom, ki prihajajo iz problemskih območjih in za ustanovitev podjetja iščejo začetni kapital. V okviru tega produkta bodo podjetja lahko pridobila do 20.000 EUR subvencije, skupno pa bo v mesecu aprilu za ta podjetja na voljo okoli 1,4 mio EUR spodbud, kar bi naj zadostovalo za podporo okoli 80 podjetij.

Zagonske spodbude za lesarstvo

Letos bo SPS prvič ponudil tudi zagonske spodbude, ki bodo okrepile področje predelave lesa v slovenskem prostoru. Zanje namerava SPS razpisati skupno okoli 0,5 mio EUR finančnih spodbud, kar bi naj zadostovalo za podporo okoli 13 podjetjem iz omenjene panoge. Posamezno podjetje, ki se ukvarja s predelavo lesa, bo tako lahko pridobilo subvencijo v višini do 40.000 EUR, in sicer v dveh izplačilih.

V pred-selekcijskem postopku do 35 točk za razpis P2

Sodelovanje v tekmovanju Start:up Slovenija 2016 je tudi letos obvezen pogoj za prijavo na razpis za zagonsko spodbudo P2, ki start-upom v najzgodnejši fazi razvoja zagotavlja do 54.000 € subvencije. Navajamo ključne podatke letošnjega pred-selekcijskega postopka tekmovanja Start:up Slovenija s P2:
·         Rok za prijavo v pred-selekcijski postopek je 5. april 2016!
·         Pred-selekcijski postopek tekmovanja s P2 za podjetnike predvideva udeležbo v start-up šoli, na kateri pilijo svoj poslovni model ter trenirajo za nastop na demo dnevu. Start-up šole bodo na sporedu med 11. in 15. aprilom 2016 v Ljubljani, Novi Gorici in Mariboru
·         Na demo dnevih, ki bosta potekala 20. in 22. aprila 2016, se bodo podjetja osebno predstavila strokovni ocenjevalni komisiji, ki jih bo ocenila, na osnovi teh ocen pa bodo podjetja lahko pridobila do 35 točk za potrebe razpisa P2.
·         Podjetniki bodo po odobritvi spodbude za zagon podjetja P2 izbrali enega izmed organiziranih programov mentoriranja in začeli sodelovati s start-up mentorjem, ki si ga bodo izbrali iz seznama, objavljenega na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Pred-selekcijski postopek produktov SK75 in SK200

Podobno kot pri tekmovanju Start:up Slovenija s P2 lahko start-upi prek sodelovanja v pred-selekcijskem postopku za SK75 in SK200 pridobijo do 40 razpisnih točk. Navajamo ključne podatke za letošnja SK75 in SK200 predselekcijska postopka:
·         Rok za prijavo v pred-selekcijski postopek je 12. april 2016!
·         Pred-selekcijski postopek za podjetnike predvideva udeležbo na delovnem vikendu (14. in 15. maj 2016, za produkt SK75) oz. udeležbo v programu priprave na investicijo (16. in 17. maj 2016, za produkt SK200) ter nastop na demo dnevu (19. maj 2016)
·         Podjetniki gredo na demo dnevu čez ocenjevalni postopek. V njem sodelujejo tudi izkušeni start-up mentorji, podjetje pa lahko pridobi največ 40 točk za potrebe posameznega razpisa.
·         Organizator pred-selekcijskega postopka (Iniciativa Start:up Slovenija) bo Slovenskemu podjetniškemu skladu posredoval poročilo o doseženih točkah sodelujočih.
·         Po tem, ko podjetje pridobi pozitivno oceno sklada in podpiše z njim podpiše pogodbo za izbrani finančni produkt, je podjetniku za določeno obdobje na voljo sodelovanje z izbranim izkušenim start-up mentorjem, ki podjetju pomaga in svetuje pri razvoju ter strateških in drugih pomembnih poslovnih odločitvah.
Sodelovanje v pred-selekcijskem postopku za SK75 in SK200 ni obvezno, je pa dobrodošlo zaradi vsebinske podpore podjetjem na delovnem vikendu oz. programu priprave na investicijo za prijavitelj, predstavitve na demo dnevu pred zasebnimi investitorji in izkušenimi start-up mentorji ter pridobivanja dragocenih povratnih informacij.

Nagrada za najboljši slovenski start-up leta

Tudi letos bomo izpostavili in nagradili najboljša slovenska start-up podjetja in njihove ekipe, s tem, da se je to priznanje letos iz tekmovanja Start:up Slovenija nadgradilo v samostojen projekt aktivnih deležnikov javnega in zasebnega slovenskega start-up ekosistema, ki s svojimi programi aktivno podpirajo inovativno podjetništvo. Najboljši slovenski start-up leta bo torej letos prvič zasnovan kot izbor, ki izpostavlja in nagrajuje tiste start-upe, ki s svojimi dosežki, dejanji, ugledom in razvojnim potencialom najbolje predstavljajo novo generacijo slovenskih podjetnikov.

Zmagovec bo ambasador skupnosti doma in v tujini

Prejemnik laskavega naziva »Slovenski start-up leta« bo predstavljal ambasadorja slovenske start-up skupnosti doma in v tujini. Za to nagrado se bo letos potegovalo deset kandidatov, in sicer pet najvišje uvrščenih start-upov iz tekmovanja Start:up Slovenija 2016 in pet neposredno nominiranih start-upov, ki jih predlaga odbor za nominacijo. Ta bo nominacije črpal iz uveljavljenih zasebnih in javnih programov za podporo start-up podjetjem.

Elitni pokrovitelj nagrade – pospeševalnik 500 startups

Glavni pokrovitelj nagrade je elitni ameriški pospeševalnik 500 startups, ki bo nagrajencu zagotovil osebno svetovanje, ki ga bo izvedel ustanovni partner Marvin Liao. Prav tako pa se bo neposredno uvrstil na DEMO dan ABC pospeševalnika. Pet najboljših start-upov bo tudi neposredno povabljenih na »all-inclusive« paket Pioneers Festivala na Dunaju, seveda pa bodo prejeli tudi ekskluzivni paket PODIM konference in številne druge nagrade.

Ključni uspehi in 200.000 EUR za ekipo ADORA-MED

Eden od ključnih kazalnikov uspešnosti investiranih SK podjetij je tudi njihova zmožnost pridobivanja nadaljnjih investicijskih rund. Lanskoletni uspehi podjetnikov kažejo, da smo na pravi poti. Prvič smo se jih veselili septembra lani, ko je podjetje ADORA-MED zaključilo investicijo v višini 200.000 EUR, ki jo je prejelo od staroste ameriških vlagateljev Tima Draperja in bolgarskega investicijskega sklada Eleven.

150.000 EUR za ekipo Prospeh

Kmalu zatem sta Tomaž Levak in Žiga Drev iz podjetja Prospeh, ki razvija sistem Origin Trail za sledljivost izvora živil, pridobila investicijo nemškega pospeševalnika Finish, ki je podjetju zagotovil nekaj manj kot 150.000 EUR za razvoj spletne plaftorme Foodko. Gre za rešitev, ki lokalnim proizvajalcem hrane optimira distribucijo tako, da izkoristi neizkoriščene zmogljivosti pri transportu ali skladiščenju. Tako lahko pripelje lokalne proizvode neposredno do kupcev po ugodnejših cenah.

300.000 EUR za ekipo Nizkocenovci.si

V začetku letošnjega leta je tudi ekipa podjetja Nizkocenovci, ki razvija istoimensko platformo za pregledno in enostavno iskanje nizkocenovnih letov, naznanila, da je od bolgarskega sklada LauncHUB in češkega sklada Credo Ventures pridobili investicijo v višini 300.000 EUR.

Novi uspehi na obzorju

Poleg omenjenih uspehov se bomo v kratkem lahko veselili novih, saj sta tudi ekipi podjetij Pricejet in VIAR v zaključnih postopkih pridobivanja nove investicijske runde. Ob tem se ekipa VIAR letos namerava pridružiti enemu največjih in najuglednejših ameriških pospeševalnikov Techstars, za katerega je že oddala vlogo, na konferenci PODIM pa ji bomo zagotovili srečanje z Alexom Iskoldom, direktorjem njujorškega Techstars pospeševalnika.

Zakaj podjetja potrebujejo mentorje?

Po besedah Tilna Travnika, start-up mentorja, investitorja in partnerja v podjetju D·Labs, mentorska podpora podjetjem omogoča bistveno hitrejše učenje o trgu, kupcih in vodenju podjetja. Podjetja se tako lažje izognejo napakam ali pa se izkopljejo iz zank in slepih ulic, v katerih bi drugače izgubljala energijo. In čeprav se v svojih ključnih izzivih podjetja med sabo precej razlikujejo, pri vseh prevladuje strah pred učinkovitim vstopom na trg.

Mentorski nasvet pred prijavo na razpis

Napotek Travnika za vsa podjetja, ki se nameravajo prijaviti na razpise P2 in SK, pa je, naj se osvobodijo razmišljanja, koliko dodatnih mesecev življenja jim bodo razpisna sredstva zagotovila. ”Raje opravite razmislek, kako boste s pridobljenimi sredstvi čim prej dokazali, da znate ustvarjati prihodke tudi na trgu. Poleg tega lahko vsaj za tri mesece prenehate biti polovičarski in v svojo ekipo privabite vrhunske strokovnjake, ki vam pomagajo pri preboju na trg,” je poudaril Travnik.

Deseta obletnica podpore zagonskih podjetij

Sicer pa SPS letos beleži že 10 let, odkar je začel podpirati mlada zagonska podjetja, zato ob tem najavlja praznovanje in predstavitev rezultatov vseh generacij v okviru mednarodne konference PODIM, ki bo potekala 11. in 12. maja v Mariboru.
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice