Dobrodošla informacija za vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, locirana v VZHODNI kohezijski regiji. Slovenski podjetniški sklad bo, za zapolnitev kvote, objavil izravnalni razpis za dodatnih 1 mio EUR mikrokreditov.

Podjetja bodo lahko, za omilitev posledic epidemije COVID – 19, najela mikrokredite v višini od 5.000 EUR  do maksimalno 25.000 EUR. Kredite bo možno najeti hitro, enostavno in pod zelo ugodnimi pogoji, brez stroškov odobritve. Slovenski podjetniški sklad načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev, skupno podprl okoli 40 projektov.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), načrtuje objavo novega razpisa v Uradnem listu RS št. 163/2021. Razpis z oznako P7-4 2021 COVID Mikrokrediti, bo razpisan iz sredstev Sklada skladov SID BANKE.

Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne Slovenije ter zagotavljanje hitrega in ugodnega financiranja, za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, bo le ta dostopen tudi pod zelo ugodnimi pogoji. Ti so izraženi v:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja),
  • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %),
  • ročnosti kredita do 60 mesecev,
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Na razpis se lahko prijavijo:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja locirana v Vzhodni kohezijski regiji, organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo. Podjetja morajo imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.

Dodatno pojasnilo:

Sredstva v višini 1 mio EUR so na voljo zaradi odstopov posameznih kreditojemalcev od že sklenjenih kreditnih pogodb oz. neizvedenega črpanja že odobrenih kreditov iz razpisa P2020 – MIKROKREDITI in P7-2 2020 – COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 in zadostujejo za 40-50 mikrokreditov, odvisno od višine zneskov.

Sklad ocenjuje na podlagi večletnih izkušenj izvajanja javnih razpisov za mikrokredite, da je za odobritev 1.000.000,00 eurov mikrokreditov zadostuje že med 50 in 60 vlog.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice