Lastniško financiranje za inovativna mlada podjetja s potencialom rasti

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) od leta 2006 naprej mlada inovativna podjetja spodbuja z nepovratnimi spodbudami za zagon. Med leti 2014 in 2023 je izvajal tudi javne razpise semenskega kapitala za mlada inovativna podjetja v obliki konvertibilnega posojila ter neposrednih investicij. SPS je s semenskim kapitalom podprl 131 podjetij v skupni višini 14,7 mio EUR javnih sredstev. Podprta podjetja so dodatno zbrala še 14,2 mio EUR zasebnih investicij.

Na osnovi podpore podjetjem v začetnih fazah razvoja se na SPS zelo dobro zavedamo težav, ki jih imajo podprta podjetja pri pridobivanju naslednjih rund financiranja za prodor na mednarodne trge. Ta faza, ki je izredno tvegana in zahteva tudi vse višje vložke, je ključna za preživetje mladih podjetij. Zato želi SPS z oblikovanjem Slovenskega kapitalskega sklada za zagonske inovacije pokriti to vrzel na trgu.

Predvideno je namreč, da bo SPS dosedanje javne razpise semenskega kapitala nadomestil z oblikovanjem Sklada skladov za zagonske inovacije. Tako SPS ne bo več neposredno investiral v podjetja, pač pa bo z javnim razpisom izbral upravljavca sklada tveganega/semenskega kapitala, ki bo investiral v mlada inovativna zagonska podjetja. Ob tem bo seveda izbrani upravljavec moral zbrati tudi dodatni kapital zasebnih investitorjev. Predvidoma bo za investicije v podjetja v semenski fazi tako na voljo med 20 in 30 mio EUR javnega (SPS) in zasebnega kapitala.

Kontakt

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00