Državni zbor Republike Slovenije je po skrajšanem zakonodajnem postopku sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1D), ki začne veljati  17.6.2017.

Z novelo zakona se vzpostavljajo tri bistvene izboljšave obstoječega podpornega okolja:

  • zagotovitev večje stalnosti in kvalitete celovitih podpornih storitev z ureditvijo pravne podlage za izbor projektov s področja podpornih storitev za podjetniško in inovativno okolje, saj je s predlogom zakona določen okvir za ureditev tretje ravni svetovalnih točk za podporo poslovnim subjektom, ki bodo regionalno razporejene,
  • za Javni sklad RS za podjetništvo kot nosilca finančnega okolja se uvajajo določila, ki se nanašajo na izdajanje poroštev in kapitalske naložbe v enote ali deleže kolektivnih naložbenih podjemov. Predlagane rešitve omogočajo povečanje obsega izdanih garancij na petkratnik vrednosti namenskega premoženja sklada in drugih dolgoročnih virov ter sodelovanje javnega sklada za podjetništvo v čezmejnih oz. vseevropskih skladih tveganega kapitala.
  • kot možnost poenostavljenega postopka dodeljevanja sredstev se z novelo ureja javni poziv, s čimer bodo poenostavljeni postopki tako za prijavitelje kot tudi izvajalce postopkov dodeljevanja sredstev.

Zakon bo imel pozitivne posledice pri zmanjšanju administrativnih bremen za podjetja pri postopkih dodeljevanja sredstev in pri povečanju obsega poroštev.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice