Zaradi velikega zanimanja podjetnikov po garancijah za bančne kredite s subvencijo obrestne mere je SPS razpisal še dodatnih 30 mio EUR garancij, ki jih bodo preko sodelujočih bank[1] lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja in 2,7 mio EUR pripadajočih subvencij obrestnih mer. 

Z dodatno razpisano kvoto garancij s subvencijo obrestne mere so preko SPS-a zagotovljene državne pomoči (garancije za bančne kredite) vsaj še tri mesece (do 15.10.2015) oziroma do porabe sredstev.

 

Do sedaj je SPS preko garancijske linije že izvedel 8 odpiranj in odobril 68,2 mio EUR garancij za bančne kredite, kar je zadostovalo za podporo 385-im podjetjem. Z novo razpisano kvoto garancij pa bo skupno podprl še okoli 260 podjetij, ki bodo imela možnost koristiti ugodno garancijo SPS-a za bančni kredit.

Naslednja predvidena odpiranja za omenjen produkt si sledijo po naslednjih datumih: 15.07., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2017.

Več informacij o razpisu P1 plus 2017 najdete na spletni strani SPS-a: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=53 in v Uradnem listu RS 8/2017 s spremembo  v Uradnem listu RS 38/2017.


[1] Seznam sodelujočih bank najdete na spletni strani SPS-a

 
  Polje z besedilom: Ne prezrite ugodnosti, ki jih nudi garancija SPS-a:
§	lažji, cenejši in hitrejši dostop do bančnih kreditov
§	60 % do 80 %  garancija za zavarovanje bančnega kredita 
§	znižana obrestna mera (6 - mesečni EURIBOR + od 0,65 % do 1,15 %)
§	možnost koriščenja garancije/mikrogarancije za bančne kredite: 
-	do 200.000 EUR/podjetje za obratna sredstva
-	do 1.250.000 EUR/ podjetje za investicije 
§	možnost koriščenja moratorija: 
-	do 6 mesecev za obratna sredstva
-	do 24 mesecev za investicije
§	ročnost kredita: 
-	do 5 let za obratna sredstva 
-	do 10 let za investicije
§	strošek odobritve garancije se NE zaračunava

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice