Vključevanje žensk v podjetništvo v zadnjih letih narašča po svetu in v Sloveniji. Po raziskavi GEM  je Slovenija še vedno na dnu lestvice.

V Evropi najmanjšo vrzel med spoloma v podjetništvu najdemo v Španiji (47 % žensk) in Bolgariji (46,5 % žensk), največjo pa na Švedskem, kjer je v zgodnjo podjetniško aktivnost vključenih le 29,7 % žensk. Tudi v Sloveniji je vrzel med spoloma velika, saj je v zgodnji podjetniški aktivnosti prisotna le slaba tretjina (30,1 %) podjetnic, kar nas umešča na predzadnje mesto evropske lestvice. Kaže, da se bo v Sloveniji treba tega področja lotiti precej bolj sistematično in predvsem konkretno.

Podpreti ga je potrebno z ustreznimi ukrepi, s katerimi se bodo ustvarili boljši pogoji za večjo vključenost žensk v podjetništvo (GEM, 2018)[1].

 
Na slovenskem podjetniškem skladu[1] se zavedamo pomena žensk v podjetništvu. Nujne so, če želimo spodbujati trajnostni razvoj, manjšati razlike in doseči razvito gospodarstvo s čim manj neravnovesji. V Evropi je še vedno zelo malo podjetij, ki jih vodijo ali ustanavljajo ženske. Evropska komisija je izpostavila podatek, da je ženskih podjetij v Evropi samo pet odstotkov. Med podjetji, ki nastajajo v zadnjih nekaj letih in so prejela podporo Sklada, je ta delež 20 odstotkov, kar je še vedno daleč od polovice. Zato je potrebno v Evropi in posledično v Sloveniji spodbujati žensko podjetništvo, enakopravnost in enakomernost[2]

Pomembnost podjetnic poudarjamo tudi skozi dobre zgodbe, ki se pojavljajo v našem okolju, zato v nadaljevanju prikazujemo dobre prakse ženskih podjetnic, ki jih je podprl tudi Sklad.

[1] V nadaljevanju Sklad

[2] Vir: povzeto po https://cekin.si/izobrazevanje_in_zaposlitev/zenske-v-startupih-zagonskih-podjetjih-podjetnice-investicije.html

[1] Vir: GEM 2018: https://www.gemconsortium.org/report/gem-2017-2018-global-report

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice