Slovenski podjetniški sklad je/bo v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 88 dne 10. 8. 2023 in v skladu z usmeritvami Vlade, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter drugih pristojnih v najkrajšem času pristopil k izvajanju ukrepov za omilitev posledic poplav, ki so Slovenijo prizadele v avgustu.

V prvi vrsti gre za tri ukrepe:

  1. Odobritev moratorijev prizadetim kreditojemalcem, ki bodo veljali že s septembrom. V pripravi je obrazec za pripravo vloge za ureditev moratorija na plačilo pogodbenih obveznosti, ki bo v kratkem objavljen na spletni strani Sklada.
  2. Hitra likvidna pomoč v obliki kreditov, s katerimi bo podjetjem omogočena prva sanacija, vzpostavitev razmer za začetek poslovanja, nabava drobnega inventarja in drugih obratnih sredstev. Značilnosti produkta so še predmet usklajevanja, predvideno pa je, da se razpis izvede v septembru.
  3. Potencialne subvencije za nakup nove opreme za podjetja. Ukrep se bo izvajal šele v drugi fazi, po implementaciji prvih dveh ukrepov, če bodo za to zagotovljena ustrezna sredstva. Prav tako bodo kasneje določene ostale značilnosti subvencij.

Sklad bo vse navedene ukrepe objavil na svoji spletni strani, tako, da bodo podjetja preko spletnih novic in objavljenih spletnih obrazcev sproti obveščena in pozvana k pripravi vlog.

Zato podjetjem predlagamo, da spremljajo nove objave na spletni strani Sklada, da bodo lahko pravočasno pripravila ter oddala vloge za navedene ukrepe.  Sklad prav tako poziva vsa podjetja, ki želijo tekoče prejemati informacije o ukrepih preko elektronske pošte, naj se prijavijo v bazo e-novic Sklada, saj bodo na ta način aktualne informacije prejela neposredno oz. takoj.

Sklad bo ukrepe za premoščanje posledic poplav v prihodnjih mesecih izvajal kot prioritetne naloge in tudi tako stopil naproti tistim podjetjem, ki potrebujejo pomoč. Za vse dodatne informacije smo podjetjem na voljo preko telefona 02 234 12 60 in e-maila: info@podjetniskisklad.si.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice