Seznam trenutno odprtih javnih razpisov

Naziv razpisa Oznaka razpisa Roki za oddajo vlog Objava razpisa in razpisne dokumentacije
Mikrokrediti P7 2021 1. 3. 2022 Več informacij
So–investiranje z zasebnimi investitorji SI-SK 2022 28. 2. 2022,
31. 3. 2022, 29. 4. 2022
Več informacij

Seznam trenutno odprtih javnih pozivov

Naziv razpisa Oznaka razpisa Roki za oddajo vlog Objava razpisa in razpisne dokumentacije
Vavčer za pridobitev certifikatov REVAV-1 / Več informacij
Vavčer za patente, modele, znamke REVAV-2 / Več informacij
Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih REVAV-4 / Več informacij
Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino REVAV-5 / Več informacij
Vavčer za dvig digitalnih kompetenc REVAV-7 / Več informacij
Vavčer za kibernetsko varnost REVAV-10 / Več informacij
Vavčer za statusno preoblikovanje družb REVAV-11 / Več informacij
Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja REVAV-12 / Več informacij
Vavčer za prenos lastništva REVAV-13 / Več informacij
Vavčer za prototipiranje REVAV-14 / Več informacij
Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) REVAV-15 / Več informacij

PLAN IN TEKOČI REZULTATI 2021

Nastala situacija na trgu, povezana s COVID-19, je le potrdila, kako pomembna je finančna pomoč v obliki državnih pomoči pri pridobivanju finančnih virov pri poslovanju podjetij, še posebej mikro, malih in srednje velikih. Za številna mala in srednja podjetja bo tudi v letu 2022 velik izziv zagotavljanje likvidnosti, zato bo tudi to ena izmed glavnih prioritet Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT). Pri tem pod okriljem MGRT pomembno vlogo igra Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), saj bo podjetjem tudi v prihajajočem letu nudil različne in hkrati ugodne oblike finančnih in vsebinskih spodbud. COVID-19 kriza je imela močan vpliv na poslovanje SPSa in na povpraševanje po njegovih produktih. Zaradi ekonomskega šoka, v katerem so se znašli tudi slovenski MSP-ji, je drastično narastlo povpraševanje po likvidnih virih in zagotovo se bo ta trend delno nadaljeval tudi v letu 2022.

Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami SPS v letu 2022 planira:

 • skupno odobriti 152,96 mio EUR
 • podpreti okoli 3.685 projektov
 • pri tem SPS ocenjuje, da bodo vložena sredstva spodbudila cca 237,00 mio EUR novih investicij v gospodarstvu
 • kar je primerljivo s preteklimi leti oz. z letom 2019. Načrti za leto 2022 so za 14% višji od leta 2019, ki je predstavljal zadnje normalno leto pred pandemijo COVID, leti 2020 in 2021, ki sta bili namreč za SPS rekordni leti, saj je poleg prvotno načrtovanih spodbud, izvajal še dodatne ukrepe za blažitev posledic vpliva COVID 19 na gospodarstvo.

SPS tudi v letu 2022 ostaja:

 1. vodilni ponudnik garancij za bančne kredite,
 2. vodilni ponudnik (mikro)kreditov,
 3. sooblikovalec start-up ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha start-up podjetij in novonastalih podjetij na problemskih območjih z zagonskimi spodbudami,
 4. ključni soinvestitor semenskega in tveganega kapitala kot lastniškega financiranja v povezavi z vsebinsko podporo,
 5. edini ponudnik spodbud malih vrednosti – vavčerjev,
 6. sooblikovalec podjetniškega okolja za podjetniški sektor v Sloveniji,
 7. povezovalec podjetniške mreže v mednarodnem okolju.
Preberite več

Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime: Slovenski podjetniški sklad

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60
Fax.: 02/234 12 82
info@podjetniskisklad.si