Iz vira, ki je bil pridobljen v okviru ukrepov za omilitev posledic epidemije COVID-19, je še vedno na voljo 5 mio EUR,

ZATO SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISUJE 5 MIO EUR MIKROKREDITOV ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 NA GOSPODARSTVO

Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko pridobila mikrokredite do višine največ 25.000 EUR HITRO, ENOSTAVNO, POD UGODNIMI POGOJI in BREZ STROŠKOV ODOBRITVE IN VODENJA.

Pogoji za pridobitev kredita so vezani na posledice vpliva nalezljive bolezni COVID-19 na poslovanje podjetij v letih 2019, 2020 in ali 2021.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 28/2023 objavil javni razpis P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI 2023 katerega razpisuje iz preostanka sredstev Sklada skladov SID banke.

Na razpis P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI 2023 se lahko prijavijo:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ali zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas, in so utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije COVID-19, kar se kaže kot upad čistih prihodkov od prodaje za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR lahko pridobijo pod ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju (8 menic podjetja),
  • nižji obrestni meri (37,5 % 6 mesečnega EURIBORJA + 0,8 %),
  • ročnosti kredita do 60 mesecev,
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Postopki priprave vloge so nezahtevni. Vloge podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS. Javni razpis ima dve odpiranji:

  • 24. 3. 2023 do 14 ure in
  • 24. 4. 2023 do 14 ure

oziroma je odprt do porabe sredstev.

Razpis je dostopen na spletni strani SPSa: https://www.podjetniskisklad.si/p7-2-2023-covid-mikrokrediti-2023/ in v Ur. l. RS št. 28/2023.

Slovenski podjetniški sklad

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice