I. Realizacija do 30.6.2023:

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je do 30.6.2023 na različne javne razpise in pozive skupno :

 • prejel 4.649 vlog – pri večini razpisov in pozivov povpraševanje s strani podjetij presega razpisana sredstva, v nekaterih primerih tudi za večkratnik, zato:

  • mora Sklad nekatere razpise in pozive predčasno zapirati,
  • uvajati dodatna časovna pravila za ocenjevanje povečanega števila vlog,
  • dvigovati minimalni prag št. točk po vnaprej objavljenih merilih zaradi predhodne porabe razpisanih sredstev pri projektih s pridobljenim višjim številom točk.
 • izdal 2.819 sklepov
 • v rednem ocenjevanju še 2.353 vlog (število se tedensko spreminja glede na tedenske izdaje sklepov po posameznih razpisih oz. pozivih).

Pregled posameznih vsebin:

 • Sklad je že takoj v mesecu januarju 2023:
  • odobril 165 krizno likvidnostnih kreditov po razpisu P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit, ki ga je objavil v mesecu oktobru 2022

        V letu 2023 je objavil še:

 • P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI 2023 v višini 5 mio EUR, od tega:
  • skupno prejel 827 vlog
  • podprl 202 projekta in s tem
  • odobril 4,98 mio EUR
  • razpis je zaradi porabe sredstev že ZAPRT
 • P7 2023 MIKROKREDITI 2023 v višini 30 mio EUR, od tega:
  • skupno prejel 2893 vlog
  • do zdaj podprl 273 projektov in s tem
  • že odobril 6,79 mio EUR
  • še 2.282 vlog ostaja v ocenjevanju,
  • razpis je zaradi velikega preseganja prejetih vlog od razpoložljivih sredstev po prvem odpiranju že ZAPRT

 • P1 plus 2023 GARANCIJE 2023 v višini 66 mio EUR, od tega:
  • do zdaj prejel 349 vlog
  • do sedaj odobril 22,73 mio EUR in
  • podprl 167 projektov,
  • 125 vlog je še v ocenjevanju,
  • razpis je AKTIVEN, podjetja lahko vlogo oddajo še na naslednje prijavne roke: 1.9., 15.9., 1.10., in 15.10.2023
 • Vavčerje za sofinanciranje različnih podpornih storitev za MSP-je
  • prejel 580 vlog
  • odobril 7 mio EUR in
  • izdal 450 vavčerjev
  • javni pozivi zaprti zaradi zaključka programa
  • novi javni pozivi bodo podjetjem na voljo predvidoma konec leta
 • Programe različnih projektov na mednarodnem povezovanju, povezovanju za trajnostni razvoj, itd…
  • do sedaj odobril 0,5 mio EUR in podprl 141 projektov
  • programi so še V TEKU

II. Najava novih razpisov in pozivov:

V drugi polovici leta bo Sklad objavil še:

 • P7E 2023 KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDIT (1.faza) v višini 10 mio EUR (objava 7.7.)
 • P7E 2023 KRIZNO LIKVIDNOSTI KREDIT (2. faza) v višini 30 mio EUR
 • SPODBUDE ZA MIKROPODJETJA V LESARSTVU v višini 1,8 mio EUR
 • NOVE JAVNE POZIVE V OKVIRU VAVČERJEV (objave: predvidoma konec leta)

III. Digitalizacija postopkov:

Pri tako obsežnem povpraševanju je bila digitalizacija postopkov, povezana z delom z vlogami, nujno potrebna. Zato Sklad že nekaj let za delo s strankami uspešno uporablja e-portal, ki ga sprotno vzdržuje in po potrebi tudi nadgrajuje s ciljem enostavnega, transparentnega in preglednega dela na javnih razpisih in pozivih. E-portal deluje nemoteno z izjemo nujnih in rednih vzdrževanj, ki so v naprej najavljena na spletni strani Sklada in običajno potekajo med vikendom ter morebitnih nepredvidenih operacijskih napak, ki se lahko pojavijo zaradi:

 • preobremenjenosti sistemov,
 • tehničnih obremenitev pri prenosu podatkov iz zunanjih baz (npr.: Sklad določene potrebne podatke pridobiva avtomatično iz ajpesovih baz z namenom, da dodatno ne obremenjuje podjetij z pridobivanjem podatkov za pripravo vloge, itd….)
 • tehničnih težav vlagateljev pri podpisovanju dokumentov.

Zaradi preobremenjenosti omrežja je občasno težje dosegljiva tudi telefonska tehnična pomoč Sklada. V kolikor nas v času tehnične pomoči zaradi zasedenosti linije po telefonu ne uspete dobiti, nam pišite na info@podjetniskisklad.si. Sklad se bo odzval v najkrajšem možnem času (s povratnim klicem ali z odgovorom na vaše sporočilo).

Sklad pa zainteresiranim vlagateljem ponovno predlaga, da pri pripravi oz. oddaji vloge ne čakajo na skrajni rok za oddajo, temveč vloge pripravijo in oddajo nekoliko prej.

Slovenski podjetniški sklad

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice