Slovenski podjetniški sklad preko javnega razpisa P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023″ razpisuje skupno 30 mio EUR ugodnih posojil za odpravo škode za podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo v poplavah avgusta 2023.

Na ta način bo podjetjem omogočena pomoč pri sanaciji škode ter vzpostavitev razmer za normalno prihodnje poslovanje
za vsaj 600 podjetij.

Za posojila v višini od 15.000 EUR do 100.000 EUR bodo lahko zaprosila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so NEPOSREDNO utrpela škodo v poplavah avgusta 2023 pod naslednjimi pogoji:

 • višina kredita ne presega 40 % od vrednostni čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022
 • skupna vsota sredstev pomoči za opravo posledic škode po poplavah, ne sme presegati dejanske škode vlagatelja
 • imajo najmanj enega zaposlenega
 • so ustanovljena pred 1.1.2022
 • bonitetno oceno vsaj SB8

Pridobljena sredstva bodo podjetja lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup novih strojev in opreme, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, stroški zaračunanega pripadajočega DDV -ja ter drugi operativni stroški. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, ki lahko nastanejo v obdobju od 4.8.2023 do 31.5.2024.

Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobri največ ena vloga za kredit z ugodnimi kreditnimi pogoji, ki se kažejo v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju
 • 8 menic podjetja za kredite od 15.000 EUR do 50.000 EUR
 • 8 menic podjetja in osebno poroštvo za kredite od 50.001 EUR do 100.000 EUR
 • nižji obrestni meri (fiksna obrestna mera 0,5 %)
 • daljši ročnosti kredita
 • odplačilna doba do 5 let za kredite od 15.000 EUR do 50.000 EUR
 • odplačilna doba do 7 let za kredite od 50.001 EUR do 100.000 EUR
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do 24 mesecev
 • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Postopek pridobitve kredita je enostaven oz. nezahteven ter zelo hiter. Vloge podjetja oddajo elektronsko preko ePortala SPS. Javni razpis ima dva prijavna roka, in sicer:

 • 9. 11. 2023 do 14 ure
 • 20. 12. 2023 do 14 ure

Razpis z vso razpisano dokumentacijo je dostopen tukaj, objavljen pa je tudi v Ur. l. RS št. 106/2023.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice