I. REALIZACIJA DO 10.9.2023:

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je do 10.9.2023 na različne javne razpise in pozive skupno:

 • prejel in pregledal 5.373 vlog
 • izdal 4.826 sklepov
 • odobril 98,67 mio EUR
 • v rednem ocenjevanju ostaja še 547 vlog (število se tedensko spreminja glede na tedenske izdaje sklepov po posameznih razpisih oz. pozivih).

  Na ta način je Sklad že do 10.9. za cca 10 % presegel celotno letno načrtovano realizacijo po poslovno finančnem načrtu za leto 2023.

II. PREDVIDENI UKREPI ZA POMOČ PODJETJEM, OŠKODOVANIM PRI POPLAVAH – DO KONCA LETA 2023:

Hitra likvidna pomoč v obliki kreditov podjetjem po poplavah (1. faza)

 • v pripravi nov razpis v skupni višini 30 mio EUR za hitro likvidno pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo v poplavah
 • krediti v višini do 100.000 EUR bodo podjetjem omogočili prvo sanacijo, vzpostavitev normalnih razmer za začetek poslovanja, nabavo drobnega inventarja in drugih obratnih sredstev
 • razpisana kvota bi naj pomagala vsaj 540 prizadetim podjetjem
 • razpis bo predvidoma objavljena konec tega meseca oz. v mesecu oktobru

Odobravanje moratorijev

 1. Po kreditnih pogodbah sklenjenih s Skladom:
 • Sklad je na spletni že objavil obrazec (https://www.podjetniskisklad.si/vloga-za-odlog-placila-obveznosti-kreditojemalca/), kjer lahko podjetja oddajo vlogo za odobritev moratorijev po sklenjenih kreditnih pogodbah
 • predvidevamo, da bo za odlog plačila po obstoječim kreditnih pogodbah sklenjenih s Skladom zaprosilo okoli 2.500 kreditojemalcev, zato bo Sklad v prihodnjih tednih intenzivno odobraval moratorije prizadetim kreditojemalcem
 1. Po garancijski shemi Sklada preko poslovnih bank:
 • prav tako Sklad skupaj z bankami že ureja moratorije za že sklenjene bančne kredite, pri katerih Sklad nastopa kot garant v okviru vzpostavljene garancijske sheme, ki jo izvaja za podjetja.

III. PREGLED TEKOČIH VSEBIN 2023:

V teku pregledovanja in ocenjevanja so na Skladu še vedno vloge v okviru naslednjih razpisov:

 • P7E 2023 – Krizno likvidnostni krediti namenjeni podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize
 • do sedaj prejetih 442 vlog
 • vse so še v ocenjevanju
 • razpis je ODPRT, prijavni rok: 15.9. 2023
  P4LM 2023 – Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23 -24 namenjeni podjetjem iz lesnopredelovalne panoge
 • do sedaj prejetih 122 vlog
 • do sedaj izdanih 19 sklepov
 • v ocenjevanju ostajajo še 103 vloge
 • prijava na razpis ni več možna
  P1 plus 2023 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene podjetjem za hitrejšo, lažjo in cenejšo najemanje bančnih kreditov
 • do sedaj prejel 529 vlog
 • do sedaj podprl 348 projektov
 • v ocenjevanju ostaja še 18 vlog
 • razpis še vedno ODPRT, naslednji prijavni rok: 15.9., 1.10. in 15.10.2023

Zaradi vseh navedenih dodatnih aktivnosti, ki za Sklad predstavljajo dodatno obremenitev, bo Sklad prilagodil in ustrezno organiziral tudi postopke dela in na ta način omogočil, da bodo izvedeni.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice