Do 15.7.2023 je Slovenski podjetniški sklad odobril dobrih 70 mio EUR finančnih pomoči podjetjem, do konca leta jih bo še cca 80 mio EUR

I. Realizacija do 15.7.2023:

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je do 15.07.2023 na različne javne razpise in pozive skupno :

 • prejel 4.759 vlog – pri večini razpisov in pozivov povpraševanje s strani podjetij presega razpisana sredstva, v nekaterih primerih tudi za večkratnik, zato:
 • mora Sklad nekatere razpise in pozive predčasno zapirati,
 • uvajati dodatna časovna pravila za ocenjevanje povečanega števila vlog,
 • dvigovati minimalni prag št. točk po vnaprej objavljenih merilih zaradi predhodne porabe razpisanih sredstev pri projektih s pridobljenim višjim številom točk.
 • izdal 4.452 sklepov
 • v rednem ocenjevanju še 826 vlog (število se tedensko spreminja glede na tedenske izdaje sklepov po posameznih razpisih oz. pozivih).

Pregled posameznih vsebin:

V mesecu juliju je Sklad največ aktivnosti izvedel na naslednjih razpisih:

1. P7 2023 MIKROKREDITI 2023 v višini 30 mio EUR, od tega:

 • skupno prejel 2893 vlog
 • skupno izdal 2.167 sklepov
 • do zdaj podprl 559 projektov in s tem
 • že odobril 13,88 mio EUR
 • še 726 vlog ostaja v ocenjevanju,
 • razpis je zaradi velikega preseganja prejetih vlog od razpoložljivih sredstev po prvem odpiranju že ZAPRT

2. P1 plus 2023 GARANCIJE 2023 v višini 66 mio EUR, od tega

 • do zdaj prejel 441 vlog
 • do zdaj izdal 341 sklepov
 • do sedaj odobril 35,9 mio EUR in
 • podprl 263 projektov,
 • 100 vlog je še v ocenjevanju,
 • razpis je AKTIVEN, podjetja lahko vlogo oddajo še na naslednje prijavne roke: 1.9., 15.9., 1.10., in 15.10.2023

3. P7E 2023 – Krizno likvidnostni krediti v višini 10,00 mio EUR, od tega:

 • do sedaj še ni prejel vlog
 • razpis je AKTIVEN, podjetja lahko vlogo oddajo na naslednja prijavna roka: 15.9. in 15.11.2023

4. P4LM 2023 – Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24 v višini 1,8 mio EUR

 • do sedaj še ni prejel vlog
 • razpis je AKTIVEN, podjetja lahko vlogo oddajo na naslednja prijavna roka: 4.9. in 6.11.2023

5. Vavčerje za sofinanciranje različnih podpornih storitev za MSP-je

 • prejel 598 vlog
 • odobril 1,72 mio EUR in
 • izdal 463 vavčerjev
 • javni pozivi zaprti zaradi zaključka programa
 • novi javni pozivi bodo podjetjem na voljo predvidoma konec leta

II. Najava novih razpisov in pozivov:

V drugi polovici leta bo Sklad objavil še:

1. P7E 2023 KRIZNO LIKVIDNOSTI KREDIT (2. faza) v višini 20 mio EUR

2. P7C 2023 COVID LIKVIDNOSTNI KREDITI v višini 6,9 mio EUR

3. NOVE JAVNE POZIVE V OKVIRU VAVČERJEV (objave: predvidoma konec leta)

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice