Tudi v letu 2017 SPS namerava s podobnimi ukrepi, kot jih je že izvajal v preteklem letu, še naprej spodbujati in krepiti razvoj mikro, malih in srednje velikih podjetij. Skupno skoraj 120 mio EUR ugodnih finančnih spodbud bi naj finančno okrepilo okoli 1.200 podjetij, ki potrebujejo kapital za različne razvojne aktivnosti.

Kaj lahko MSP pričakujejo od SPSa v letu 2017?

Glavna naloga Slovenskega podjetniškega sklada (SPSa) v letu 2017 še naprej ostaja pomoč mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) pri pridobivanju ugodnih virov financiranja. Finančne spodbude bodo podjetjem na voljo v obliki:
  garancij za zavarovanje bančnih kreditov z znižanimi stroški, ki bodo tudi v letu 2017 še vedno daleč v ospredju in bodo predstavljale kar cca 80 % vseh ponujenih finančnih spodbud s strani SPSa

Ostalih 20 % finančnih spodbud bo SPS ponudil podjetjem še v obliki:
zagonskih spodbud za ustanovitev inovativnih mladih podjetij, za ustanovitev podjetij na problemskih območjih in ustanovitev podjetij, ki se ukvarjajo z rabo lesa
semenski kapital za mlada tehnološka inovativna podjetja s potencialom hitre rasti
mikrokredite za posebne ciljne skupine, ki potrebujejo finančne vire za likvidno oz. tekoče poslovanje

Celotno sporočilo za javnost najdete tukaj.

Pregled razpisov 2017:

Oznaka

Produkt

Načrtovana višina razpisanih sredstev (v mio EUR)

Status razpisa

Predvidena objava razpisa

P2 2017

Spodbude za zagon inovativnih podjetij

2,16

V PRIPRAVI

februar/marec 2017

P2R 2017/2018

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih

3,20

V PRIPRAVI

november/december 2017

P2L 2017

Spodbude za zagon podjetij na področju rabe lesa

0,50

V PRIPRAVI

februar/marec 2017

SK75 2017

Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij

0,60

V PRIPRAVI

marec 2017

SK200 2017

Semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

0,40

V PRIPRAVI

marec 2017

P7 2017

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

5,00

V PRIPRAVI

20.01.2017

*P7R 2016

Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih

12,00

AKTIVEN

objava 23.12.2016

P7R 2017

Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih

12,00

V PRIPRAVI

november/december 2017

P1 plus 2017

Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere

96,40

V PRIPRAVI

februar 2017

 *Višina razpisanih sredstev po razpisu P7R 2016 ni prišteta h končnemu seštevku načrtovanih razpisanih sredstev za leto 2017

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice