Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je dne 14.07.2023 objavil javni razpis (P4LM 2023 – Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24) v višini 1,8 mio EUR s katerim je mikro in malim podjetjem iz lesnopredelovalne panoge ponudil pridobitev nepovratnih sredstev v višini od 15.000 do 70.000 EUR oz. 60 odstotno financiranje upravičenih stroškov povezanih z investicijami v posodobitev nove tehnološke opreme s poudarkom za nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in s principi krožnega gospodarstva.

Javni razpis je imel sicer prvotno planirana dva prijavna roka (4.9. in 6.11. 2023), vendar je Sklad že na prvi razpisani rok za oddajo vlog (4.9.2023) prejel kar 121 vlog, zato Sklad sporoča, da drugega prijavnega roka več ne bo, saj se bo razpisana kvota glede na prispele v vloge v celoti porabila že v okviru prvega odpiranja.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice