Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) bo v petek 23.3.2018 v Uradnem listu RS št. 18/2018 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij, preko katerih bodo lahko mlada inovativna podjetja s potencialom rasti dostopala do nepovratnih sredstev, ki so namenjena razvoju produkta (MVP-ja).

Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 EUR subvencije za poplačilo stroškov v treh izplačilih, in sicer:

  • kritje stroškov, nastalih od 1.9.2017 do 31.7.2018 v višini do 10.000 EUR
  • kritje stroškov, nastalih od 1.8.2018 do 31.1.2019 v višini do 12.000 EUR
  • kritje stroškov, nastalih do 1.2.2019 do 28.2.2020 v višini do 32.000 EUR

Kdo so podjetja, ki bodo lahko koristila zagonsko spodbudo P2?

Zagonsko spodbudo bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oz. sodišču v obdobju od 1.1.2017 do vključno 15.03.2018, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev
  • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge
  • bodo v vlogi izkazala zaprto finančno konstrukcijo
  • podjetje ni v težavah (poravnane obveznosti do države, ni v prisilni poravnavi, stečaju, likvidaciji,…)

Pred samo prijavo na razpis podjetja ne smejo zamuditi prijave v pred-selekcijski postopek

Pred prijavo na razpis je priporočljivo, da se inovativna mlada podjetja prijavijo na tekmovanje Start up Slovenija 2018, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 35 točk, ki se upoštevajo pri javnem razpisu P2 2018. Spletna prijava na tekmovanje Start up Slovenija 2018 je odprta do 20. marca 2018 na naslovu: http://www.startup.si/sl-si/programi/tekmovanje-startup-s-p2/prijava.

Po prijavi na razpis bodo podjetja poleg pridobljene zagonske spodbude deležna tudi organiziranega mentorstva

Tudi letos je produkt P2 tesno povezan z Iniciativo Start:up Slovenija, v katero so vključeni vsi deležniki podjetniškega ekosistema. Podjetja bodo poleg pridobljenih finančnih sredstev deležna tudi intenzivnega svetovanja, administrativne podpore, intenzivnih izobraževalnih delavnic in aktivnega povezovanja z zasebnimi investitorji. Prav tako pa se bodo lahko podjetja udeležila enega izmed mentorskih programov oz. si izbrala individualnega start-up mentorja iz objavljene liste start up mentorjev dostopne na spletni strani SPS-a: https://www.podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/vsebinski-programi/mentorji.

2,16 mio EUR bo letos okrepilo okvirno 40 novih zagonskih spodbud

Skupno 2,16 mio EUR razpisanih zagonskih spodbud iz razpisa P2 2018 bo 40-im novonastalim in tehnološko najbolj naprednim podjetjem omogočilo hitrejši in intenzivnejši razvoj produkta in izboljšanje tržnega položaja. Gre za spodbudo start upom, ki so v fazi iskanja rešitve za identificiran problem na trgu oz. razvoja prototipa in testiranja trga. Na razpis pa se lahko prijavijo vsa mlada inovativna podjetja, ki imajo inovativen produkt s potencialom rasti, kljub temu, da predhodno niso sodelovala v okviru tekmovanja Start:up Slovenija 2017.

“Produkt se financira iz sredstevc EKP 2014-2020”

Slovenski podjetniški sklad

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice