Top

Rezultati podprtih podjetij s strani sklada

1. Podpora Sklada

Sklad v zadnjih letih še posebno pozornost namenja globalno usmerjenim, inovativnim mladim podjetjem (mlajših od 5 let), ki predstavljajo kar 25% vseh prejemnikov finančne podpore (skupaj s start up podjetji, ki v okviru mladih podjetij predstavljajo 10% celotne podpore Sklada). V letu 2014 je Sklad ponudbo za mlada podjetja še dopolnil z dostopom do semenskega kapitala, ki zapolnjuje vrzel pri financiranju start upov, zaradi česar najobetavnejši podjetniški talenti vse pogosteje ostajajo v Sloveniji in ne odhajajo v tujino. Sklad pa poleg mladih podjetij podpira tudi MSP5+ podjetja, katera predstavljajo kar 75% celotne podpore Sklada. V grafu so prikazani produkti Sklada glede na življenjski cikel podjetja.

 

2. Ustvarjeni učinki podprtih podjetij s strani Sklada:

  • 88.000Ohranjenih delovnih mest
  • 7.300Novih delovnih mest
  • 1.7Novih del. mest v 3 letih /podjetje
  • 14 %Povečanje dodane vrednosti

3. Učinki podprtih mladih podjetij s strani sklada:

  • 1.642Novo ustvarjena delovana mesta v start upih
  • 755Podprtih inovativnih projektov
  • 400Na novo ustvarjenih podjetji (stopnja preživetja 87%)
  • 2Novi del. mesti /podjetji