Novice

Top

Osnovne informacije o Skladu

1. Delež podpore

Slovenski podjetniški sklad je nacionalna instutucija in predstavlja osrednjo finačno podporo slovenskim mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) pri njihovem dostopu do finančnih sredstev na finančnem trgu.

MSPji so izredno pomembni za slovensko gospodarstvo in Sklad pri tem igra pomembno vlogo, saj omogoči podjetjem dostop do ugodnih finančnih virov  v vseh razvojnih fazah v obliki:
- ZAGONSKIH SPODBUD
- SEMENSKEGA KAPITALA
- TVEGANEGA KAPITALA
- MIKROKREDITOV
- GARANCIJ s subvencijo obrestne mere
.....te finančne spodbude so namenjene financiranju različnih razvojno poslovnih aktivnosti kot so: zagon podjetja, lasten razvoj in inovativnost, hitra globalna rast, žensko podjetništvo, družbeno koristni proizvdi in storitve, kreativne inustrije, prenova poslovnega modela itd,...

2. Ustvarjeni učinki podprtih podjetij s strani v obodju 2007-2015:

  • 84. 020Ohranjenih delovnih mest
  • 6.794Novih delovnih mest
  • 1.5Novih del. mest v 3 letih /podjetje
  • 15 %Povečanje dodane vrednosti

3. Učinki podprtih mladih podjetij s strani sklada v obdobju 2007-2015:

  • 1.642Novo ustvarjena delovana mesta v start upih
  • 755Podprtih inovativnih projektov
  • 400Na novo ustvarjenih podjetji (stopnja preživetja 87%)
  • 2Novi del. mesti /podjetji

Aktualni dogodki